Oznamy z 5. 8. 2018

06.08.2018 15:20

 

5. 8. 2018

18. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

                        V pondělí Svátek Proměnení Páně.

                        Ve středu Památka sv. Dominika, kněze.

                        Ve čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

                       V pátek Památka sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

                        V sobotu Památka sv. Kláry, panny.

  1. V pondělí ve 14. 30 hod. máme pohřeb paní Anežky Hořákové z Návojné. Odpočinutí věčné dej jí, Pane,…
  2. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.
  3. Příští neděli máme pouť v naší farnosti k Nanebevzetí Panny Marie. Mše svaté budou ráno v 7.15 hod. a v 10.00 hod. Odpoledne ve 14.30 hod. bude dožínkový průvod od soch sv. Antoníčka a požehnání v kostele. Při poutní mši svaté oslavíme 70 let od založení souboru Závršan.
  4. Připravujeme pouť na sv. Hostýn. Pouť bude 17. 8. v pátek a zapsat se můžete v zákristii.
  5. Ohlášky:

V sobotu 11. 8. v 11.00 hod. chtějí v našem kostele v uzavřít církevní sňatek Jan Strnad z Mirošova a Anežka Šerá z Nedašovy Lhoty. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji nahlásí na faře.