Farnost Nedašov

 
administrátorem farnosti je:
     
P. Krystian Socha MIC 
 
             

ThMgr. P. Marek Martiška MIC

Fara Nedašov 72 

PSČ 763 32

 

mob.     

+420 603 535 535

faranedasov@seznam.cz 

 

 

FARNÍ RADA:

* ekonomická:

 

František Šánek, Návojná 162

Pavel Matúšů, Nedašov 187

Petr Šánek, Nedašov 250

Karel Fojtík Nedašova Lhota 51

 

* pastorační:

 

PhDr. Aleš Naňák, Návojná 31

Mgr. Magdalena Naňáková, Návojná 31

Ivana Matúšů, Nedašov 187

Lubomír Vaněk, Ned. Lhota 181

Mgr. Petra Kostková, Ned. Lhota 163

 

Ministranti naší farnosti:

Kristián Káňa

Šimon Káňa

Marek Macháč

Štěpán Macháč

Marek Novák

František Novák

Adam Holba

Martin Šánek

David Šánek

Petr Janáč

Josef Janáč

Mirek Bartoška

Jakub Šánek

Jakub Naňák

David Mikuška

Tomáš Fojtík (Ná)

Tomáš Fojtík (Ned.)

David Patocki

Petr Masař

Jan Podešť

Jakub Bartošk

Kontakt:

Římskokatolická farnost Nedašov

 Nedašov 72 

PSČ 763 32

 

+420 605 418 325

 

faranedasov@seznam.cz 

Farní rada