Oznamy - 17. neděle v mezidobí

31.07.2023 07:25

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

30. 07. 2023

 

17. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

 

Pondělí -  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Úterý - Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve

Pátek – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

Neděle – Svátek Proměnění Páně

 

  • Tento týden je první pátek, mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude příležitost k tiché adoraci a zpovědi. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek v Nedašově a pátek Nedašovu Lhotu a Návojnou od 9:00 hod.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Návojné v příští sobotu bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  • V neděli 13. srpna srdečně zveme na pouť v naší farnosti k Nanebevzetí Panny Marie a „ZÁVRŠSKÉ LÉTO“. Mše svaté v tento den budou v 7:15 a v 10:00 hod. slavnostní mše svatá s poděkováním za úrodu. Odpoledne ve 14:30 hod. bude dožínkový průvod od sochy sv. Antoníčka a v 15:00 hod. posvěcení dožínkového věnce a svátostné požehnání v kostele. Od 16:00 hod. jste zváni na program na obecní zahradě v Nedašově. Více informací najdete na plakátku ve vitrínce.
  • Ve středu 16. 8. 2023 se uskuteční autobusová pouť farnosti na Sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v zákristii, cena 200,- Kč na osobu.
  • Zemřel Pan František Kolínek z Nedašova. Pohřeb bude zítra v pondělí 31.7. v 15:00 hod. Pomodleme se našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…
  • Letní prázdniny s Bohem – pozdrav z dovolené – aktivita nejenom pro děti.

Během léta navštívíte babičky, dědečky, tety, strýce, budete na dovolených, na táborech, ...

Vzpomeňte si na své kamarády a pošlete jim pozdrav. Protože to jsou kamarádi z farnosti, pošlete pozdrav z kostela, kláštera, poutního místa, které tam navštívíte.

Jak na to? Na farní adresu pošlete pohlednici, elektronickou pohlednici nebo fotku e-mailem: faranedasov@seznam.cz, napište krátký vzkaz a nezapomeňte se podepsat. Pohledy budou vystaveny na nástěnce nebo pozdravy můžete zhlédnout ZDE.

  • Kromě toho můžete využít i materiál s názvem Moje prázdniny v kostele, který nabízí Papežská misijní díla. Archy k aktivitě si můžete vytisknout z farních stránek ZDE.