Oznamy - 12. neděle v mezidobí

25.06.2023 20:37

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

25. 06. 2023

 

12. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:

Středa             -           Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Čtvrtek             -           Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

Pátek              -           Svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci

 • Dnes zveme nejenom maminky ale i ostatní farníky k modlitbě TRIDUA Modliteb matek. Ve 14:00 hod. bude krátká adorace na poděkování za všechny milosti a dary a svátostné požehnání.
 • Máme ještě několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii.
 • V úterý 27. 06. od 17:15 v klubovně bude poslední dětské spolčo před prázdninami.
 • Ve čtvrtek 29. 06., na Slavnost sv. Petra a Pavla, budou dvě mše svaté, a to ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
  •  V pátek 30. června srdečně zveme děti, mládež, učitele a rodiče na ranní mši sv. v 7:00 hod. Poděkujeme Bohu za uplynulý katechetický a školní rok, za děti, mládež, učitele i rodiče a budeme prosit o Boží ochranu na čas prázdnin a dovolených.
  • V sobotu 1. července od 10:00 hod. zveme všechny ministranty na poslední schůzku před prázdninami.
  • V neděli 2. 7. od 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na náš tradiční farní den, který se uskuteční u kostela. Děti se mohou těšit na různé aktivity, soutěže a hry. Připravený bude guláš, gril a různé dobroty. Jídlo a pití zajištěno. Zároveň prosíme ochotné hospodyňky, aby taky něco dobrého k jídlu přinesly. Přijďte všichni na přátelské posezení a popovídání.
  • Děkujeme za úklid kostela 3. skupině z Nedašova a příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašove Lhoty.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať Bohu známé rodině za dar ve výši: 2000 korun.
  • Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti.
  •  Letní prázdniny z Bohem – pozdrav z dovolené – aktivita nejenom pro děti.

Během léta navštívíte babičky, dědečky, tety, strýce, budete na dovolených, na táborech, ...

Vzpomeňte si na své kamarády a pošlete jim pozdrav. Protože to jsou kamarádi z farnosti, pošlete pozdrav z kostela, kláštera, poutního místa, které tam navštívíte.

Jak na to? Na farní adresu pošlete pohlednici, elektronickou pohlednici nebo fotku e-mailem, napište krátký vzkaz a nezapomeňte se podepsat. Pohledy budou vystaveny na nástěnce.

 • Kromě toho můžete využít i materiál s názvem Moje prázdniny v kostele, který nabízí Papežská misijní díla. Archy k aktivitě si můžete vyzvednout na stolku z obětními dary nebo vytisknout ZDE.
 • Zveme všechny mladé, společenství mladých, ministranty, scholy a rodiny na program Mladí fandí Velehradu, který proběhne 4. července od 14:00 hod v areálu ZŠ Velehrad. Můžete se přihlásit do Velehradských her, ve kterých budou jednotlivé týmy soutěžit v různých disciplínách o pohár „tatíčka Stojana“. Přihlášky a podmínky soutěže najdete na stránkách www.velehrad.eu nebo ZDE.
 • Římskokatolická farnost Valašské Klobouky zve ministranty i neministranty na tábor. Více informací naleznete ZDE.