Farní oznamy z 24. 6.

25.06.2018 05:29

 

12. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:              Ve čtvrtek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

                                      V pátek Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

                                      V sobotu Svátek Výročí posvěcení katedrály

  1. Dnes odpoledne ve  14.00 hod. bude zakončení TRIDUA modlitby matek.
  2. V pondělí po mši svaté bude setkání vedoucích skupinek biřmovanců.
  3. V úterý po mši své bude setkání pastorační rady.
  4. V pátek na Slavnost Petra a Pavla budou mše svaté, ráno v 7.00 hod. a večer v 18.30 hod. Na ranní mši svatou zveme zvlášť děti a učitele, zakončíme v kostele školní rok a poděkujeme za vše dobré, co jsme se naučili a co nám Pán dal.
  5. Děkuji za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel od rodičů prvopřijímajících dětí.
  7. V neděli 1. července v 15.00 hod. začne  farní odpoledne . Zveme všechny farníky. Bude připravené občerstvení, hry pro děti, zábava a bohatá tombola. Prosíme ochotné hospodyňky, které by také mohly přinést malé občerstvení.
  8. Oznam pro biřmovance: Dopis pro otce biskupa prosím vložit do košíku na oltáři Božího milosrdenství a podepsat se na seznamu. Kdo nebyl v pátek na setkání, ať se kontaktuje s panem farářem ohledně doplnění informací a naplánovaní zkoušky. Další informace budou na internetové stránce v sekci Biřmovanci.
  9. V pátek po večerní mši svaté budou chvály.