Zmrtvýchvstání Páně

31.03.2024 13:35

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

31. 3. 2024

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • Dnes na Boží hod velikonoční se koná sbírka určená na služné kněžím. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Ještě dnes v 18:00 hodin jste srdečně zvaní na adoraci s chválami s GEDEON WORSHIP do Brumova.
 • Zítra, v pondělí máme mše svaté jako v neděli v 7:15, 9:00 a v 10:30.
 • Od středy 3. dubna budou začínat večerní mše svaté v 18:30 hod.
 • Celý týden se budeme modlit Novénu k Božímu Milosrdenství.
 • Tento týden je první pátek v měsíci, mše sv. budou ráno v 7:00 hod. a večer v 18:30 hod. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9:00 hod. v Nedašově a v pátek od 9:00 hod. v Návojné a Ned. Lhotě.
 • Příští týden 7. dubna máme neděli Božího milosrdenství. Mše svaté budou ráno 7:15 v 9:00 hod. a odpoledne v 15:00 hod. srdečně zveme na pouť k Božímu Milosrdenství. Hlavním kazatelem bude P. Dominik Kovář  –  kaplan z Luhačovic.
 • Srdečné Pán Bůh zaplať kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům, otci Emilovi a našim mariánským bohoslovcům (z Polska Adamovi a Albertovi) za službu. Panu varhaníkovi, zpěvákům a farnímu sboru za krásný zpěv během liturgie, scholám, krojovaným a vám všem za účast a modlitby v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu. Ať Kristus zmrtvýchvstalý žehná Vám a odmění Vaši ochotnou službu.
 • Děkujeme za generální úklid našeho kostela a kolem kostela a za krásnou květinovou výzdobu.
 • Také děkuji za úklid kostela minulý týden 8. skupině z Nedašovy Lhoty, příští sobotu bude uklízet 2. skupina z Návojné.
 • Charita Valašské Klobouky oznamuje všem tříkrálovým koledníkům, že od středy 3. dubna najdou na webových stránkách Charity informace k připravovanému promítání pro dobrovolníky.
 • Večer SJEDNOCENÍ – SMS Přijměte pozvání na další večer  SJEDNOCENÍ 6.4.2024 tentokráte v Luhačovicích. Hlavním hostem tohoto setkání bude redemptorista P. Michal Zamkovský ze Slovenska a celý program hudebně doprovodí Společenství PrAmen z Luhačovic. Více info ZDE.
 • V sobotu 6. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se přihlašovat na internetových stránkách https://pochodproživot.cz. Speciální vlak z Bylnice vypravený nebude.

Všem přeji ve jménu kněží Marianů požehnané a krásné Velikonoce.

Hodně Božích milostí, lásky, naděje a pokoje od Ježíše Zmrtvýchvstalého, který zvítězil nad hříchem a smrtí.

Radostného Aleluja!!!