Vánoční přání

25.12.2022 13:46

 

„Dítě se nám narodilo a Syn je nám dán."

Milí farníci,

Radostné poselství Vánoc ať otevře Vaše srdce zdroji pravého Života a naplní Vás radostí, pokojem a nadějí po celý nový rok.

 

To Vám přejí

otec Krystian Socha MIC

 a kněží mariáni