Úmysly na měsíc únor 2017

29.01.2017 11:25

 

1. 2. (ST) za + Josefa Fojtíka (1. výročí úmrtí), Ne 50
2. 2. (ČT) 7:00  ZA FARNÍKY
17:15 na poděkování Pánu Bohu za životní jubilea manželů Fojtíkových a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 159
3. 2. (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE
17:15 za + manžele Kolínkovy a příbuzné s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 81
4. 2. (SO) 7:00 na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o zdraví pro živou rodinu a za celou + rodinu Fojtíkovou, Ne 149
5. 2. (NE) 7:30 za + rodiče Šerých. Dva syny, duše v očistci, ochranu Boží a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, NL 13
               9:00 za + syna Richarda, + rod. Turečkovy, + rod. Fojtíkovy, dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 334
              10:30  ZA FARNÍKY


6. 2. (PO) za + rodiče Novákovy, dva + švagry, + švagrovou, Ne 45
7. 2  (ÚT) za + Karla Surého, jeho + rodiče, za + rodiče Poláchovy, + děti a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 31
8. 2. (ST) za + Josefa Naňáka, manželku, syna Josefa, dceru Jiřinu, zetě, vnuka, za + rodiče Ovesné, vnuka a za duše v očistci a za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu, Ná 31
9. 2. (ČT) za + Jaroslava Macháče, Aloise Kolínka, Pavla Nesázala, Marii Masárovou a ostatní + z ročníku 1949 a 1950 od spolužáků
10. 2. (PÁ) za + Marii Macháčovou, manžela, syna, dceru, vnuka a vnučku a za živou rodinu, NL 11
11. 2. (SO) 7:00 za + rodiče Juřicovy, + a živou rodinu a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 125
12. 2. (NE) 7:30 za + Ludmilu Rybovou, + kněze P. Jana Janýšku (bývalého duchovního správce v Nedašově) a za všechny kněze působící v naší farnosti, za jejich + příbuzné a duše v očistci, za ochranu a pomoc Boží, zdraví duše i těla pro jejich živé příbuzné
                9:00 ZA FARNÍKY
              10:30  na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství, za dar zdraví a víry pro děti s rodinami a všechny + z rodiny Holbové, Ne 118


13. 2. (PO) 7:00 za + Antonína Crkoně, syna Antonína, rodiče Crkoňovy a Fojtíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Crkoňovou, NL 141
14. 2  (ÚT) za + rodiče Fojtíkovy a duše v očistci a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 10
15. 2. (ST) za + rodiče Fojtíkovy, švagrovou Marii, sourozence a živou rodinu Fojtíkovou a Beňovou s poděkováním za dar zdraví, Boží požehnání a každodenní ochranu nebeské Matky, NL 71
16. 2. (ČT) za + rodiče Zádrapovy, sestru, manžela a prarodiče s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 13
17. 2. (PÁ) za živou a + rodinu Fojtíkovou a Košsovou, NL 51
18. 2. (SO) 7:00 za + Aloise Kozubíka, + rodiče z obou stran, + příbuzné a prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu a na jistý úmysl, Ne 18
19. 2. (NE) 7:30 za + Augustina Ručku, syna Gustava, rodiče Ručkovy a Fojtíkovy, NL 164
                9:00 za + manžela, rodiče z obou stran, jejich děti a duše v očistci a poděkování za živou rodinu Novákovou, Ne 298
              10:30  ZA FARNÍKY


20. 2. (PO) za + Máriu Kozárovou a za živou rodinu, Ná 103
21. 2  (ÚT) za + Josefa a Marii Novákovy, rod. z obou stran, tetu Františku, zetě, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 11
22. 2. (ST) za + rodiče Fojtíkovy, rodiče z obou stran, dva syny, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 189
23. 2. (ČT) za + rodiče Josefa a Marii Fojtíkovy, + dceru Zdeničku a Boží požehnání pro živou rodinu Fojtíkovou, Ne 214
24. 2. (PÁ) za + rodiče Šenkeříkovy a Koropčákovy, švagra, švagrovou a za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 7
25. 2. (SO) 7:00 za Rozálii Novákovou, + sourozence, švagra, švagrovou a rodiče, Ne 141
26. 2. (NE) 7:30 za + Josefa Fojtíka, rodiče z obou stran, za + sourozence, švagry, Boží požehnání, zdraví duše i těla a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 224
               9:00 za + Ludmilu Mišovou a za její živou a + rodinu, Ne 299
             10:30  ZA FARNÍKY


27. 2. (PO) za + Vincence Kozubíka, rodiče z obou stran, příbuzné a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 236
28. 2  (ÚT) za + Josefa Kolínka a syna Jarolíma, za stálou ochranu a pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 194