Úmysly na měsíc prosinec 2016

27.11.2016 16:23

 

 

1. 12. (ČT) za + Jaroslava Fojtíka (5. výročí úmrtí), za jeho manželku, + rodinu Vlčkovou a Roncovou a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 44
 

2. 12. (PÁ) 7:00 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE
               17:15 za + Milana Prekopa, manželku Anežku a rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 328
 

3. 12. (SO) 7:00 za + Zdeňka Mráze, + rodinu Mrázovou, Ševčíkovou, Cihlářovou a Jaškovou, NL 181
 

4. 12. (NE) 7:30 za + Josefa Kolínka, dva švagry, Aloisii Poláchovou, za rodiče z obou stran, rodiče Mozgvovy, Daňovy a Valčíkovy a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 270
                   9:00 za + rodiče Fojtíkovy, syna Josefa, rodiče z obou stran, Františku Šestákovou, manžela, ochranu a pomoc Boží pro živou         rodinu, Ne 17
                  10:30  ZA FARNÍKY

 

5. 12. (PO) za + rodiče Šenkeříkovy, dceru, syny, zetě, vnuky a duše v očistci, Ná 22
 

6. 12. (ÚT) 6:30 za + Anežku a Vincence Slaběňákovy, 4 syny, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 80
 

7. 12. (ST) za + Ludmilu Štefancovou, jejího + manžela a za dva + švagry a zetě, Ne 271
 

8. 12. (ČT) 7:00 za + syna Marka, + Karla Bůbelu, + rodiče Juřicovy a za živou rodinu Bůbelovou a Juřicovou, NL 179
              17:15 za + Ludmilu Šenkeříkovou, rodiče z obou stran a za živou rodinu, Ne 260
 

9. 12. (PÁ) za + šest sester Svatého Kříže, salesián. kněze Josefa Šebáka, jejich rodiče a prarodiče, Ne 301
 

10. 12. (SO) 7:00 za + rodiče Fojtíkovy a poděkování za dožití 50-ti let Aloise a za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu Fojtíkovou, Ne 80
 

11. 12. (NE) 7:30 za + rodinu Fojtíkovou a Hejdovou a za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 257
                      9:00 za + manžela, rodiče z obou stran, poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání pro živou rodinu Juřicovou, Ne 339
                    10:30 ZA FARNÍKY

 

12. 12. (PO) za + Josefa Holbu, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro rodinu Holbovou, Ne 278
 

13. 12. (ÚT) 7:00 za živou a + rodinu Kolínkovou, Fojtíkovou, Hábovou a za + Marii Markovou, Ne 8
 

14. 12. (ST) na poděkování za dožití 75-ti let Ladislava, za + Aloise Vaňka, + syna, + zetě, + rodiče Vodicovy, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 153
 

15. 12. (ČT) za + manžela Miroslava, + rodiče z obou stran, bratra, švagra, švagrovou a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovou, Ná 147
 

16. 12. (PÁ) za + Jarolíma Kolínka a milost Boží pro živou rodinu Kolínkovou a Šenkeříkovou a za duše v očistci, Ne 255
 

17. 12. (SO) 7:00 za + Anežku Gašpárkovou, + rodiče Vaculíkovy a Fojtíkovy, zetě Josefa a Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 198
 

18. 12. (NE) 7:30 za Vojtěcha Bartošáka, sourozence, za zetě, za nemocnou manželku a Boží ochranu pro živou rodinu Bartošákovou, Ne 205
                     9:00 za + rodiče Novákovy, + strýce Josefa, + tetu Ludmilu a na poděkování Pánu Bohu za celou živou rodinu, Ne 188
                   10:30 ZA FARNÍKY


19. 12. (PO) 7:00 za + Františka Slaběňáka, + rodiče z obou stran a jejich + syny a Boží ochranu pro celou rodinu, NL 93
 

20. 12. (ÚT) 7:00 za + rodiče a prarodiče Kolínkovy, jejich děti, + bratra a švagra Josefa a živou rodinu Kolínkovou, Ne 286
 

21. 12. (ST) za + Ladislava Švacha, + manželku a za + rodiče z obou stran, Ná 94
 

22. 12. (ČT) za + rodiče Juřicovy, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 125
 

23. 12. (PÁ) za + rodiče Pacíkovy a Vaňkovy a ostatní příbuzné a ochranu Boží a Panny Marie pro živou rodinu Pacíkovou, NL 175
 

24. 12. (SO) 7:00 za + Františka Holbu, živou rodinu a za + rodiče z obou stran, Ne 299
                   24:00 ZA FARNÍKY

 

25. 12. (NE) 7:30 za věřící z Nedašova
                      9:00 za mládež z Nedašova
                    10:30  za + Františku a Aloise Holbovy, syna, zetě a živou rodinu, Ne 299

 

26. 12. (PO) 7:30 za věřící z Nedašovy Lhoty
                      9:00 za mládež z Nedašovy Lhoty
                    10:30  za + Josefa a Annu Macháčovy a ochranu Boží pro celou živo rodinu, NL 128

 

27. 12. (ÚT) za + rodinu Juřicovou a Fojtíkovou a za duše v očistci a za dar zdraví pro rodinu Fojtíkovou, Ne 258
 

28. 12. (ST) za + rodiče Bůbelovy a Mudrákovy, duše v očistci, + rodinu a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 70
 

29. 12. (ČT) za + rodiče Annu a Josefa Macháčovy, bratra Josefa, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ná 2
 

30. 12. (PÁ) za + rodiče Annu a Jana Fojtíkovy, dvě dcery, dva zetě, snachu Marii a za duše v očistci a ochranu Boží pro živou rodinu, NL 29
 

31. 12. (SO) 16:00 děkovná mše svatá za milosti a dary roku 2016