Úmysly na měsíc listopad 2016

07.11.2016 13:09

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA MĚSÍC LISTOPAD

1.11.  (ÚT)   17:15   za + manžela, + rodinu Krahulcovou a Šuráňovou a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 55
2.11. (ST)   17:15   za + Jana Vaculíka, sourozence, rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 77
3.11. (ČT)   za + rodiče Zvonkovy, 4 syny, dceru, 2 zetě, snachu a tetu Annu, Ne 284
4.11. (PÁ)   7:00   ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE
                 17:15   za + Františka Miklase a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 28
5.11. (SO)   7:00   za + rodiče Novákovy, jejich + děti, za dar zdraví a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 14
                 14:00  DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
6.11. (NE)   7:30   za + rodiče Naňákovy, + syna Františka, + vnučku Aničku, za duše v očistci a za dar zdraví pro živou rodinu, Ne 197
                   9:00   za + Jana Nováka, dvoje + rodiče a příbuzné, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 235
                 10:30   ZA FARNÍKY

7.11. (PO)   za + Karla Macháče, dvoje rodiče, sourozence, švagry, švagrovou, synovce, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 288
8.11. (ÚT)   za všechny + z rodiny Švachové a Grigerové, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 193
9.11. (ST)   za + Aloise Kozubíka, + rodiče z obou stran, + příbuzné, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 18
10.11. (ČT)   za + Josefa a Kristýnu Kolínkovou, syna Josefa, + rodiče z obou stran, duše v očistci, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 162
11.11. (PÁ)   na poděkování Pánu Bohu za dožití 80-ti let života, za + manžela, s prosbou za dar zdraví a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu Fojtíkovou, NL 75
12.11. (SO)   7:00   za + Jaroslava a Anežku Fojtíkovy, zetě Josefa, + Anežku Gašpárkovou, rodiče Vaculíkovy, zdraví a sílu Ducha svatého pro živé rodiny, Ne 198
13.11. (NE)   7:30   za + Aloise Šerého a rodiče z obou stran a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 132
                     9:00   za rodiče Macháčovy a jejich sourozence, za duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu Macháčovou, Ná 105
                   10:30   ZA FARNÍKY

14.11. (PO)   za + rodiče Holbovy a Měřičkovy a + rodinu, s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, NL 144
15.11. (ÚT)   za + Annu Naňákovou (20. výročí úmrtí), + manžela a jejich děti a vnuky a za duše v očistci, Ná 6
16.11. (ST)   za + Ladislava Ridošku, vnuka Jarečka, dva švagry a rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu, NL 142
17.11. (ČT)   za rodiče Aloise a Marii Novákovy, za rodiče z obou stran a Františku Holbovou a syna, Ne 87
18.11. (PÁ)   za Marii Mikuškovou a syna Jaroslava a živou rodinu Mikuškovou, Ne 285
19.11. (SO)   7:00   za + rodiče Matúšů a Holbovy a ostatní + příbuzné a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 11
20.11. (NE)   7:30   za + rodiče z obou stran, + zetě Petra Holbu, za duše v očistci a prosbu o ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 47
                     9:00   za + Antonína Juřicu, rodiče z obou stran, za + bratry, švagry, sestru a živou rodinu Juřicovou, Ne 339
                   10:30 ZA FARNÍKY

21.11. (PO)   za + Jana Kozubíka (10. výročí úmrtí) a + syna Zdeňka a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 183
22.11. (ÚT)   za + rodiče Marii a Jaroslava Macháčovy, ochranu a pomoc Panny Marie pro živou rodinu, NL 133
23.11. (ST)   na poděkování za dožití 70-ti let, za + manžela, + rodiče z obou stran, + bratra a za živou rodinu Fojtíkovou, Ne 102
24.11. (ČT)   za + rodiče Holbovy a Miklasovy, jejich + syna a zetě, sourozence a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ná 77
25.11. (PÁ)   za + rodiče Fojtíkovy a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 363
26.11. (SO)   7:00   za + Anežku Gašpárkovou, + rodiče Vaculíkovy a Gašpárkovy a za ochranu a dar zdraví od Panny Marie pro celou živou rodinu Gašpárkovou, NL 46
27.11. (NE)   7:30   za + Annu a Františka Holbovy, syna Josefa, dvoje + prarodiče, všechny jejich + děti a za sílu Božího milosrdenství pro celou živou rodinu a na jistý úmysl, Ne 105
                     9:00   za + Marii a Františka Šánkovy, sestru Marii, švagry Petra a Josefa, + Aloise Kolínka a ostatní příbuzné a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ná 42
                   10:30   ZA FARNÍKY

28.11. (PO)   za + manžela, sestru, rodiče a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Maděrkovou, Ná 69
29.11. (ÚT)   za + rodiče Cíchovy a Podeštovy, za Václava Zichu a dar živé víry pro živou rodinu, NL 63
30.11. (ST)   za + Ludmilu Rebrovou, + rodiče Sívkovy, dva sourozence a za dar zdraví pro celou živou rodinu, Ná 144