Úmysly na měsíc leden 2017

01.01.2017 12:24

   

1. 1. NE  7:30  ZA VĚŘÍCÍ Z NÁVOJNÉ

             9:00  ZA MLÁDEŽ Z NÁVOJNÉ
           10:30  ZA FARNÍKY

 

2. 1. PO   Za + prarodiče Fojtíkovy, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 78
3. 1. ÚT   Za + rodiče Doležalovy, Novákovy, + syna Františka
4. 1. ST   Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary a milosti, s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let, Ná 165
5. 1. ČT   Za + Marii a Josefa Holbovy, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 52
6. 1. PÁ  7:00  ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE
           17:15  Za + rodiče Cíchovy, Podešťovy, Václava Zichu, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 63
7. 1. SO 7:00  Za + Anežku Cíchovou, bratra Jana, živou a + rodinu, Ne 250 
             
8. 1. NE  7:30  Za živé a + spolužáky z ročníku 1955, ochranu a pomoc Boží pro jejich rodiny a na poděkování za dožití všech z ročníku 1955 z Návojné, Nedašova a Ned. Lhoty

             9:00 Za + rodiče Františku a Aloise Holbovy, syna, zetě, živou rodinu a duše v očistci, Ne 242
           10:30  ZA FARNÍKY


9. 1. PO   Za + rodiče Bartošákovy, zetě, 2 vnuky, za + Františka Holbu a 2 syny, za dožití 60-ti let života Aloisie, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, NL 127
10. 1. ÚT   Za + Anežku Silberovou z Albrechtiček od spolužáků z ročníku 1954
11. 1. ST   Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, za celou živou rodinu, na jistý úmysl a za duše v očistci, Ná 46
12. 1. ČT   Za + rodiče Boženu a Josefa Solařovy, + sourozence, za duše v očistci o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 113
13. 1. PÁ  7:00 Za + Františka Hořáka, jeho + manželku Františku, + sestru Marii, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Hořákovou, Ne 344
14. 1. SO 7:00  Za + Fr. Machů, rod. z obou stran, bratry, švagry a Ivu Hniličkovou, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 119
   
15. 1. NE  7:30 Za + rodiče Dořákovy, snachu Františku a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 89

               9:00 Za + Vojtěcha Holbu, rodiče z obou stran, rodiče Kostkovy a duše v očistci, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 30
             10:30 ZA FARNÍKY


16. 1. PO   Za + rodinu Vaculíkovou a Františovou a za duše v očistci
17. 1. ÚT   Za + rodiče Fojtíkovy, duše v očistci a ochranu Boží pro celou živou rodinu, NL 30
18. 1. ST   Za + Jarolíma Kolínka, otce, švagra, Marii Fojtíkovou, pomoc a ochranu Boží pro živou rodinu Kolínkovou, Ne 297
19. 1. ČT   Za + Františka Vaňka, rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 284
20. 1. PÁ   Za + ANEŽKU SOLAŘOVOU (1. VÝROČÍ ÚMRTÍ), Ne 213
21. 1. SO  7:00 Za + Josefa Holbu, Ne 84
   7:30 Za + Marii a Martina Fojtíkovy, jejich + děti, + zetě, poděkování Pánu Bohu za přijaté milosti, ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 292
22. 1. NE  9:00 Za + Antonína Juřicu, + rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu Juřicovou, Ne 339
   10:30 ZA FARNÍKY
23. 1. PO  Na poděkování za dožití 65-ti let Františka, s prosbou o zdraví, ochranu a pomoc Boží pro něj i celou živou rodinu, za + rodiče z obou stran, sestru, 3 švagry a duše v očistci, Ná 162
24. 1. ÚT  Za + LUDMILU MĚŘIČKOVOU (1. výročí úmrtí), Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, NL 99
25. 1. ST  Za + Františka Solaře, syna, dvoje rodiče, Kristinu Fojtíkovou, duše v očistci a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 222
26. 1. ČT  Za rodiče Kostkovy a Tomanovy, bratra Jaroslava, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu Kostkovou, NL 163
27. 1. PÁ  Poděkování Panně Marii i Duchu sv. za dožití 80-ti let života, za + manžela Františka, s prosbou o dar víry, moudrosti a zdraví pro celou živou rodinu Novákovou, Šuráňovou a Hrnčiříkovou, Ne 226
28. 1. SO 7:00 Za + rodiče Vaculíkovy a Tillovy, za + bratra a duše v očistci, s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaculíkovou, Tillovou a Šupolovou, Ná 76

29. 1. NE 7:30 Za + rodiče a + sourozence Markovy, + zetě, za duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu, NL 47

              9:00 Za + Ludmilu Šenkeříkovou (20. výročí úmrtí), za pomoc Ducha sv. a ochranu Panny Marie pro živou rodinu, Ne 260
            10:30 ZA FARNÍKY


30. 1. PO  Za + Jana Marka, rodiče z obou stran, zetě Jana a duše v očistci, s prosbou o ochranu Boží a přímluvu Panny Marie pro celou živou rodinu Markovou, Ne 227
31. 1. ÚT  Za + Jana Vaculíka, Vojtěcha Kostku, jejich rodiče, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 131