Úmysly na měsíc březen 2017

26.02.2017 20:08

1. 3. ST

 7:00

 Za + Anežku a Jana Káňovy a za celo živou rodinu Káňovou, za + Bruna Kalendecka a za stálou ochranu a pomoc Boží i Panny Marie, Ná 97

POPELEC

17:15

Za + Václava Vaňka, rodiče, bratra, s prosbou o ochranu Boží pro živou rodinu, Ne 12

2. 3. ČT

 

Za + rodiče Fojtíkovy a živou rodinu Fojtíkovou, Ne 237

3. 3.  PÁ

 7:00

 ZA ŽIVÉ A + ČLENY ŽIVÉHO RŮŽENCE

 

 17:15

 Za + rodiče Vaňkovy, Novákovy, dva syny, dva švagry, Tondu Vojtka a ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu Vaňkovou, NL 113

4. 3. SO

7:00 

 Za + syna a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 379

 

 

 7:30

 Za + rodiče Bůbelovy, + rodiče Mudrákovy, ochranu Boží pro živou rodinu, NL 70

5. 3.  NE

 9:00

 Za + Josefa Šenkeříka při příležitosti nedožitých 70-ti let a za živé a + spolužáky z ročníku 1947 a duše v očistci a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 268

 

 10:30

 ZA FARNÍKY

 

6. 3. PO

 

 Za + Vojtěcha Šenkeříka (1. výročí úmrtí), Ne 22

7. 3. ÚT

 

 Za + Anežku a Cyrila Slaběňáka, + Františka Macháče, za duše v očistci, s prosbou o dar víry. Lásky a Boží milosrdenství pro živou rodinu Macháčovou a Fojtíkovou, NL 94

8. 3. ST

 

 Za + Františka Patockého, + Jiřího Kročka, + Zdenka Macháče, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Macháčovou a Patockou, Ne 323

9. 3. ČT

 

  Za + Aloise Vaňka, otce, 4 švagry, rodiče Fojtíkovy, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu Vaňkovou, Ná 43

10. 3. PÁ

 

 Za + rodiče Juřicovy, Františku a Josefa Bartošákovy a rodinné příbuzné a za duše v očistci, NL 72

11. 3. SO

7:00 

 Za + Josefa Kolínka, + rodiče Kolínkovy, + rodiče Fojtíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu Kolínkovou, Ne 294

 

 

 7:30

 Za + Františka Holbu, otce, bratra, švagra Ervína, rodiče Geregovy a dar zdraví pro celou rodinu, Ne 329

12. 3. NE

 9:00

 Za + Aloise a Andělu Macháčovy (1. výročí úmrtí), za jejich + rodiče, sourozence a za + syna Jaroslava, s prosbou o ochranu a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 111

 

 10:30

ZA FARNÍKY A ZA ŽIVÉ A + FRANTIŠKY Z FARNOSTI

 

13. 3. PO

 7:00

 Za + Marii Smolíkovou a + Boženu Smolíkovou a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ná 161

14. 3. ÚT

 

 Za + Marii Lysákovou (1. výročí), za + rodinu Lysákovou a Kolínkovou, za ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 176

15. 3.  ST

 

 Za + Marii Mackovou, za + Jana Vaňka a rodiče z obou stran, ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu, Ne 359

16. 3. ČT

 

 Za + Jana a Kristýnu Poláchovy, syna Josefa, tři zetě a rodiče z obou stran, rodinu Ševčíkovou, duše v očistci a ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 143

17. 3. PÁ

 

Za + Aničku Fojtíkovou, + prarodiče z obou stran, + Františka Naňáka a duše v očistci, za ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 123

18. 3. SO

 7:00

 Za + Josefu Slaběňákovou, švagra Karla, rodiče z obou stran, bratra, sestry, za duše v očistci, pomoc a ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu, Ne 156

 

 

 7:30

 Za + rodiče Holbovy, + tetu Anežku Holbovou, + rodiče Hacajovy, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, Ne 364

19. 3. NE

 9:00

 Za + Josefa Miklase, + rodiče MIklasovy a Fojtíkovy, Boží požehnání pro živé rodiny, Ne 332

 

 10:30

ZA FARNÍKY 

 

20. 3. PO

 

7 :00

ZA ŽIVÉ A + JOSEFY Z FARNOSTI

 

17:15

 

21. 3. ÚT

 

Za + rodiče Měřičkovy a Holbovy a + rodinu, s prosbou k Panně Marii o ochranu a dar zdraví pro živou rodinu, NL 144

22. 3. ST

 

Za + Josefa Bůbelu, + rodiče Aloisii a Karla a Boží požehnání pro celou živou rodinu, NL 183

23. 3. ČT

 

Za + Josefa Šenkeříka, dceru Marii, rodiče z obou stran, za živou manželku, duše v očistci, za pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu, Ná 22

24. 3. PÁ

 

Za + rodiče Janáčovy, prarodiče z obou stran, za + dceru Aloisii, za dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu, Ná 140

25. 3. SO

 

Za + Aloise Zvonka, rodiče z obou stran, jejich děti a duše v očistci, s prosbou o pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, NL 21

 

 

7:30

Poděkování za 60 let života, za + rodiče Vaňkovy a jejich děti, ochranu Panny Marie pro živou rodinu Vaňkovou, NL 64

26. 3. NE

9:00

Za + Josefa Trochtu, syna Pavla a rodiče z obou stran a jejich + děti, ochranu a pomoc Boží pro živou rodinu, NL 20

 

10:30

ZA FARNÍKY

 

27. 3. PO

 

Za + Jaroslava Bartošáka, prarodiče Fojtíkovy a Bartošákovy, strýce Karla a Boží požehnání pro celou živou rodinu, Ne 32

28. 3. ÚT

 

Za + Marii a Stanislava Brodských a dar zdraví pro živou rodinu Maděrkovou, Ná 170

29. 3. ST

 

Za + dceru Janu Novákovou, rodiče Novákovy, tetu Annu, rodiče Šeré, jejich dva syny a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu Novákovou, Ne 186

30. 3. ČT

 

Za + Františka MIklase, + rodiče Miklasovy, Šuráňovy, dva syna a Boží ochranu pro živou rodinu, Ne 28

31. 3. PÁ

 

Za + Anežku Gašpárkovou (1. výročí úmrtí), za + manžela, s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu, NL 46