Svátek Svaté rodiny

31.12.2023 17:44

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

31. 12. 2023

 

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

Liturgický kalendář:

Pondělí – Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – Nový rok

Úterý – Památka sv.Basila Velikého a Řehoře Nazianského, biskupů a učitelů církve

Sobota – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle – Svátek Křtu Páně

 

 • Dnes na Svátek sv. Rodiny na všech mších svatých si manžele obnoví manželské sliby. A po hrubé mši svaté 10:30, bude vystavena Nejsvětější svátost s pobožnosti na poděkování za přijaté dary, milosti a dobrodiní v roce 2023 a se slavnostním Te Deum a požehnáním.
 • Zítra na Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – Nový rok budou mše svaté slouženy jako v neděli: 7:15, 9:00, 10:30 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí.

Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek od 9.00 hod. v Nedašově a v pátek od 9.00 hod. v Ned. Lhotě a Návojné.

 • V sobotu 6. 1. 2024 na Slavnost Zjevení Páně budou dvě mše svaté, ráno v 7:00 hod. a v 9:00 hod., při kterých budeme žehnat vodu, křídu a kadidlo.
 • Charita Valašské Klobouky oznamuje, že v sobotu 6. 1. proběhne v naší farnosti tříkrálová obchůzka. Hledáme proto dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do pomoci při tříkrálové obchůzce v naší farnosti jako vedoucí skupinek, a zároveň i dobrovolníky z řad dětí. Pokud máte chuť se zapojit, ať už jako vedoucí (15–100 let) přihlásit se můžete do středy 3. ledna, nebo koledník, zeptej se rodičů a zavolejte na číslo 731 923 245 nebo se nahlaste u Magdaleny Naňákové. Sraz všech přihlášených vedoucích a koledníků bude v sobotu po mši svaté ráno v 7:00, kdy jim bude uděleno požehnání, a budou vysláni do našich domovů. Dopředu děkujeme všem, kdo přijmou koledníky do svých domovů a podpoří tak společné dílo.
 • Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na potřeby kostela během vánočních svátků.
 • Děkujeme Růžencovému bratrstvu z Ned. Lhoty za dar na kostel ve výši: 4000,- Kč a Bohu známým rodinám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti.
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, příští týden pátek 5. 1. 2024, bude uklízet 4. skupina z Ned. Lhoty.
 • Ve dnech 12. -13. 1. 2024 se uskuteční pout do Filipova. Zapisovat se můžete na seznam v zákristii do 5. ledna. Podrobnosti na plakátku ve vitrínce.
 • Kdo by chtěl posvětit dům nebo byt, ať se přihlásí u otce Krystiana.
 • V pátek 5. ledna ve 14:30 hod. bude pohřeb zemřelého pana Pavla Solaře z Nedašova. Pomodleme se za našeho zesnulého bratra: Odpočinutí věčné dej mu ó Pane…
 • OZNAM PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO BETLÉMSKÉ SOUTĚŽE: Všem soutěžícím bychom chtěli touto cestou ještě jednou poděkovat za jejich účast v soutěži a prosíme je, aby zůstali na slosování po skončení mše svaté v 9:00 hod.

Vyrobili jste skoro 30 betlémů z nejrůznějších materiálů a není možné vylosovat pouze jednoho vítěze. Proto jsme se rozhodli, že odměníme všechny soutěžící. Odměnou bude výlet do Horního Lidče na expozici Betlému. Prohlídka Betlému bude v sobotu 27.ledna 2024 o 14:00 hod. Na stole s obětními dary je papír, kde jsou uvedena jména všech, kteří Betlémy tvořili. Moc Vás tedy prosíme, abyste na papír napsali, zda na prohlídku Betléma pojedete či nepojedete.

Pokud jste Betlém tvořili jako rodina, napište počet členů, kteří s Vámi pojedou.

Kdo vytvářel Betlém sám nebo ve dvojici se svým sourozencem, samozřejmě sám nepojede, a proto je u těchto soutěžících nutný doprovod alespoň jedné osoby starší 18 let.

Co se týká dopravy, buď pojedeme všichni hromadně autobusem, nebo individuálně auty. Vše bude upřesněno. Prozatím prosíme, abyste do příští neděle 7. 1. 2024 vyplnili počty členů, kteří na exkurzi pojedou. O všem ostatním budete informováni prostřednictvím oznamů v kostele. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na pí Janu Surou nebo pí Lauru Fojtíkovou.

 • „PUTOVÁNÍ OBRAZU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Z POMPEJÍ“.

Zájemci o společnou modlitbu s Pannou Marií, prosím, zapisujte se do seznamu u bočního vchodu a pamatujte si své nedělní datum, kdy si obraz Panny Marie Pompejské v kostele přebíráte. Díky za účast i spolupráci na tomto bohulibém díle.