Svátek Křtu Páně

07.01.2024 20:18

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov

Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

7.1. 2024

 

Svátek Křtu Páně

 

 

  • Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. Vánoční výzdoba, stromky a betlém budou ponechány až do Svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února 2024.
  • Zastupitelé obce Nedašov srdečně zvou všechny občany Nedašova i okolních obcí na přednášku s PhDr. Alešem Naňákem o založení obce Nedašov, která se bude konat dnes odpoledne v sále kulturního domu Nedašov. Začátek přednášky v 15:00h. Dále se můžete těšit na cimbálovou muziku Počůvaj a soutěž o nejlepší kysané zelí. Srdečně jsou zvány děti i mladí, které by mohla tato přednáška zaujmout!
  • Soutěžící mají dnes poslední možnost zapsat se na prohlídku Betléma, která proběhne 27.1.2024 v Horní Lidči. Na prohlídku bude vypraven autobus. Abychom ho naplnili, je potřeba obsadit ještě pár míst. Pokud by KDOKOLIV chtěl jet s námi, i když netvořil Betlém, může se na zadní stranu papíru také zapsat. Zveme především ministranty a členy dětské scholky.
  • Zítra v pondělí 8. ledna od 16:15 srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny. 
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
  • Autobus na pouť do Filipova pojede v pátek 12.1. z Nedašova v 17:15 hod. z autobusové zastávky u Ivánků ( na točnu a do Ned. Lhoty NEPOJEDE!!!.) Z Návojné v 17:20 a z Brumova u Mezu v 17:30 hod. Teple se oblečte. Program poutě je na nástěnce v předsíni kostela. Platit se bude v autobuse.
  • V sobotu 13. ledna odpoledne v 15:00 hod. jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině  z Ned. Lhoty, příští týden v sobotu bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  • „PUTOVÁNÍ OBRAZU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ Z POMPEJÍ“.

Zájemci o společnou modlitbu s Pannou Marií, prosím, zapisujte se do seznamu na stolku s obětními dary a pamatujte si své nedělní datum, kdy si obraz Panny Marie Pompejské v kostele přebíráte. Díky za účast i spolupráci na tomto bohulibém díle.

  • V úterý 9. ledna ve 14:30 hod. bude pohřeb zemřelé pani Marie Tulpové z Návojné. Pomodleme se za naši zesnulou sestru: Odpočinutí věčné dej jí ó Pane…