Slavnost Seslání Ducha svatého

19.05.2024 10:59

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                  

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

19. 5. 2024

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého        

 

Liturgický kalendář:

Pondělí - Památka Panny Marie, Matky církve

Čtvrtek - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Neděle - Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 • Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí velikonoční doba a začne druhá část liturgického mezidobí.
 • Dnes se koná sbírka na církevní školy v arcidiecézi. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
 • Odjezd na pouť do Medjugorje bude dnes 19. 5. 2024 v 17:45 z Nedašovy Lhoty od Obecního úřadu a v 18:00 z Nedašova od školy. Návrat bude v pátek 24. května kolem poledne.
 • Ve středu 22. května bude mše svatá sloužena na Stráni v Návojné, s májovou pobožnosti a s úmyslem: za živé a zemřelé kněze, kteří působili a působí v naší farnosti. Začátek v 18:30 hod., za nepříznivého počasí mše svatá bude sloužena v kostele.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adoraci „Věnuj svůj čas Ježíšovi!“ se závěrečným eucharistickým požehnáním ve 20:15 hod.
 • Příští neděli 26. května na Slavnost Nejsvětější Trojice máme pouť v Návojné. Mše svaté budou ráno v 7:15 hod. v kostele a v 10:00 hod. u kapličky v Návojné. Hlavním celebrantem a kazatelem bude otec Antonín Ptáček, rodák z Nedašova.
 • Rodičům prvokomunikantů děkuji za dar na kostel.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří jste minulou neděli přispěli na pronásledované křesťany.
 •  Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Nedašova.
 • Animátoři děkanátu Valašské Klobouky zvou na „Valašské olympijské hry“ na fotbalové hřiště do Brumova-Bylnice v sobotu 25. 5. ve 14:00 hod. Přihlašování pomocí QR kódu na plakátku nebo přes webové stránky: animak.cz/prihlaska (startovné za tým je 200Kč).
 • Poděkování Markéta Debroise Naše děti v Kongu:

Milý otče Krystiáne, otče Antoníne, milí farníci z Nedašova,

omlouvám se, že píšu až teď. Chtěla jsem vám napsat své poděkování zároveň s tím od otce Jean-Martina z Konga. Ohromila mne částka, kterou jste pro Naše děti v Kongu vybrali. Pro mne je to další zázrak, u kterého jsem mohla být. Moc vám všem děkuji za finance i za krásné přijetí. Čím dál tím víc si uvědomuji, že víra v Ježíše nás křesťany spojuje tak, že i v cizí farnosti nebo i v cizí zemi se mezi sebou cítíme jako doma. U vás to tak pro mne každopádně bylo. Teď už patříte i vy do rodiny Našich dětí v Kongu a jsou i vaše. Ráda vám budu přes P. Krystiána zasílat zprávy o tom, co v sirotčinci nebo i tady v ČR žijeme a řešíme. A věřím, že se s vámi zase někdy uvidím. Modlím se za vás stejně jako to denně dělají i děti v Kongu. I vy nás neste ve vašich modlitbách. Ať vám Pán žehná

                                                                                                                            Markéta Debroise

 

P. Jean Martin NLANDU                                                                 Kinshasa, 14/05/2024

Sirotčinec P. M. Lurdské v Loangu

D.R. Kongo                                     

Věc : Poděkování Ctěnému otci Krystianu Sochovi, celému farnímu společenství v Nedašově                  

Ctihodný otče, bratři a sestry v Kristu,

Paní Markéta Debroise, kterou jste ve vaší farnosti tak mile přijali, mi řekla o vaší pomoci na stavbu farmy Niolo pro náš sirotčinec. Díky tomuto projektu budou moci křehké a jednotvárné lidské životy znovu zazářit v naději na lepší a pevnější budoucnost.

Tímto vám chci vyjádřit svůj pocit hluboké vděčnosti za tolik lásky a soucitu.

Ať žije nedašovská farnost a ať Panna Maria, Matka Boží, kráčí s vámi každý den po cestách víry.

Bůh vám žehnej!

P. Jean Martin NLANDU.