Slavnost Nejsvětější Trojice

25.05.2024 20:32

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

26. 5. 2024

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

Liturgický kalendář:

Čtvrtek - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Pátek - Svátek Navštívení Panny Marie

Sobota - Památka sv. Justina, mučedníka

 

  • Dnes na Slavnost Nejsvětější Trojice bude sloužena mše svatá v 10:00 u kapličky v Návojné. Hlavním celebrantem a kazatelem bude otec Antonín Ptáček, rodák z Nedašova.
  • Ve čtvrtek na Slavnost Těla a Krve Páně bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 a večer v 18:00. Po večerní mši sv. bude průvod s Nejsvětější Svátostí. Prosíme o vytvoření oltářů. Srdečně zveme děti, které letos přistoupily k prvnímu sv. přijímání, družičky, krojované, muzikanty a všechny, kteří se mohou zúčastnit tohoto procesí naší obcí.
  • Srdečně zveme farníky na pěší pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční dne 31. května 2024

Věci na spaní v Kašavě a věci na Svatý Hostýn si doneste ve středu 29. 5. nebo ve čtvrtek 30. 5. od 16.00 do 20.00 hodin k Liborovi a Kristýně Miklasovým, Nedašov 397, na Kopanicách.

Vycházíme v pátek 31. 5. v 6:00 hod. ráno od brumovských rybníků, kde bude poslední možnost pro naložení věcí.

  • Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na církevní školy.
  • Děkujeme Bohu známé rodině z Návojné za dar na kostel ve výši: 2000,-Kč
  • Děkujeme za úklid kostela 4. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 1. skupina z Ned. Lhoty.
  • Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat v pondělí 10. června od 15:00 hod. na faře.

 

Ohlášky:

V sobotu 1. června 2024 hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele Brumově-Bylnici Daniel Novák bydlící v Nedašově a Veronika Strnková bydlící v Brumově.

V sobotu 1. června 2024 hodlají uzavřít církevní manželství ve farním kostele v Lidečku Jakub Kolínek  bydlící v Nedašově a Kristýna Janičková bydlící v Lidečku.

Kdo by věděl o závažné překážce v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.