Slavnost Nejsvětější Trojice

04.06.2023 19:19

 

FARNÍ OZNAMY

 

Římskokatolická

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

4. 06. 2023

 

Slavnost Nejsvětější Trojice

          

Liturgický kalendář:

 Pondělí - Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Čtvrtek - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

 

  • Dnes na Slavnost Nejsvětější Trojice bude sloužena mše svatá v 10:00 u kapličky v Návojné. Hlavním kazatelem bude P. Michal Staufčík – kaplan z Valašských Klobouk.
  • Pro všechny farníky – děti i dospělé – jsme si připravili v pořadí již druhou soutěžní farní tajenku. Tuto tajenku naleznete u bočního vchodu kostela vedle Farníčků nebo si ji stáhněte ZDE. Na vyplnění tajenky máte pouze týden, proto ji, prosíme, čitelně podepsanou a celou vyplněnou přineste do kostela nejpozději do neděle 11.6. na mši sv. v 9 hodin. Odměna čeká na všechny zúčastněné. O slosování soutěže budete informováni v oznamech. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet na paní Janu S. nebo Lauru F. Všem luštitelům přejeme hodně štěstí!
  • Farní den se v naší farnosti uskuteční 25. června. Prosíme ochotné farníky, kteří by chtěli pomáhat při organizaci a průběhu farního dne, ať přijdou na organizační setkání v patek 9. 6. po mši sv. na faru.
  • Ve čtvrtek na Slavnost Těla a Krve Páně bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 a večer v 18:00. Po večerní mši sv. bude průvod s Nejsvětější Svátostí. Prosíme o vytvoření oltářů. Srdečně zveme děti, které letos přistoupily k prvnímu sv. přijímání, družičky, krojované, muzikanty a všechny, kteří se mohou zúčastnit tohoto procesí naší obcí.
  • Děkujeme Bohu známé rodině z Návojné za dar na kostel ve výši 2000,-Kč a osobám, které přispěly v tomto týdnu na potřeby farnosti osobním darem.
  • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 4. skupina z Ned. Lhoty.
  • Zapisování úmyslů mší svatých na 2. pololetí bude probíhat v pondělí 12. června od 15:00 hod. na faře.
  • V úterý 6. června v 16:00 hod. bude odsloužena zádušní mše svatá za zemřelého Jarolíma Kolínka z Nedašova.
  • Ve středu 7. června v 15:00 hod. bude pohřeb zemřelého Aloise Naňáka z Návojné. Pomodleme se za naše zesnulé bratry: Odpočinutí věcné dej jim, o Pane…