Slavnost Ježíše Krista Krále

26.11.2023 15:38

 

FARNÍ OZNAMY

Římskokatolická                                                 

farnost Nedašov 72

Tel.: +420 605 418 325

E-mail: faranedasov@seznam.cz

26. 11. 2023

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

Liturgický kalendář:

Středa - Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Neděle - 1. neděle adventní

 

 • Dnes se koná sbírka na potřeby farnosti- na elektřinu. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Pán Bůh zaplať všem za modlitbu a pomoc při organizaci a průběhu slavnostního udělení svátosti biřmování. Biřmovancům přejeme, aby jim Duch svatý dával sílu a odvahu vydávat svědectví v každodenním životě.
 • Zítra v pondělí 27. listopadu od 16:15 hod.srdečně zveme děti na další dětské spolčo do klubovny.
 • úterý 28. listopadu bude v naší farnosti adorační den modliteb za bohoslovce. Vystavení Nejsvětější Svátosti bude po ranní mši svaté v 7:30 hod. až do 18:00 hod. Kvůli bezpečnosti zapisujte se prosím po 2 osobách na hodinový rozvrh, který je na stolku z obětními dary.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté srdečně zveme na hodinu tiché adorace.
 • Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou ráno v 7:00 a večer v 17:15 hod. Hodinu před mší sv. bude možnost tiché adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Nemocné budeme navštěvovat ve čtvrtek Nedašov a v pátek Nedašovu Lhotu a Návojnou od 9:00 hod.
 • Děkujeme za úklid kostela 2. skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet skupina z Návojné
 • Děkujeme Bohu známým osobám, které minulý týden přispěly osobním darem na potřeby farnosti.
 • Příští neděli začíná adventní doba a zároveň nový liturgický rok. Při všech mších svatých budeme žehnat adventní věnce. Děti prosíme, ať si donesou věnečky na dětskou mši svatou v 9:00 hod.
 • V sobotu 2. prosince od 9:00 do 12:00 hodin se uskuteční den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

Zváni jsou především všichni zájemci o studium. Máte možnost prohlédnout si prostory  školy, domova mládeže, školní kaple a dalších prostor. Na uchazeče se těší vyučující, vychovatelé i studenti AG.

 • V sobotu 9. prosince budeme prožívat duchovní adventní obnovu, kterou povede sestra M. Františka Sebíňová – řádová sestra Kongregace sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova. Obnova začne ve 15:00 hod. v kostele. Na programu budou dvě přednášky. Obnovu ukončíme mší svatou v 17:00 hod. V průběhu obnovy bude občerstvení. Prosíme ochotné hospodyňky o něco dobrého na společný stůl.
 • V neděli 10. 12. v 15:00 hod. navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Zveme všechny děti na mikulášskou nadílku. Kdo by chtěl přispět na toto setkání a balíčky pro děti, může do kasiček v kostele.