Restaurování vitrají v presbytáři našeho kostela

16.08.2018 13:26

V letošním roce proběhla I. etapa restaurování vitrají v našem kostele. Obnovou prošly vitraje s motivem sv. Josefa, Panny Marie a sv. Anny s P. Mariií. Tako akce, která představovala kompletní restaurátorský zásah, kdy odbornou firmou došlo k demontáží vitrají, obnově jejich olověné sítě, čištění skleněných tabulek či jejich případné výměně, doplnění sklomalby a obnově kované konstrukce oken a zpětné montáži, byla částkou 132 000,-Kč podpořena z Fondu Zlínského kraje, Sekce Kultura - Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-15 pro rok 2018.

 

Za poskytnutou podporu mnohokráte děkujeme!