Restaurování vitrají v našem kostele - IV. (závěrečná) etapa

02.11.2021 13:58

V letošním roce proběhla IV. (závěrečná) etapa restaurování vitrají v našem kostele. Obnovou prošly vitraje s motivem sv. Jana Sarkandera, sv. Cecílie, sv. Alžběty a sv. Jana Nepomuckého. Tako akce, která představovala kompletní restaurátorský zásah, kdy odbornou firmou došlo k demontáží vitrají, obnově jejich olověné sítě, čištění skleněných tabulek či jejich případné výměně, doplnění sklomalby a obnově kované konstrukce oken a zpětné montáži, byla částkou 200 000,-Kč podpořena z Fondu Zlínského kraje, Sekce Kultura - Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-21 pro rok 2021.

Za poskytnutou podporu mnohokráte děkujeme! S pomocí Boží se nám za podpory Zlínského kraje a všech farních obcí podařilo kompletní restaurování našich vzácných vitrajových oken, která jsou odborníky hodnocena jako vysoce kvalitní a v regionu naprosto výjimečné dílo. Včasným zásaham doznala tato vzácná okna kompletní péči a pro budoucí generace jsou zachována v plné kráse.