Restaurování vitrají v našem kostele - III. etapa

03.11.2020 08:40

V letošním roce proběhla III. etapa restaurování vitrají v našem kostele. Obnovou prošly vitraje s motivem sv. Metoděje, sv. Floriána a sv. Ludmily. Tako akce, která představovala kompletní restaurátorský zásah, kdy odbornou firmou došlo k demontáží vitrají, obnově jejich olověné sítě, čištění skleněných tabulek či jejich případné výměně, doplnění sklomalby a obnově kované konstrukce oken a zpětné montáži, byla částkou 175 000,-Kč podpořena z Fondu Zlínského kraje, Sekce Kultura - Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-20 pro rok 2020.

Za poskytnutou podporu mnohokráte děkujeme! Zároveň pevně věříme, že se nám s pomocí Boží podaří příští rok realizovat poslední čtvrtou etapu restaurování. Tím by naše vitrajová okna, která jsou odborníky hodnocena jako vysoce kvalitní a v regionu naprosto výjimečné dílo, doznala jako celek kopletní péči a pro budoucí generace by byla zachována v plné kráse.