Restaurování vitrají v našem kostele II. etapa

10.09.2019 07:53

 

V letošním roce proběhla II. etapa restaurování vitrají v našem kostele. Obnovou prošly vitraje s motivem sv. Cyrila, sv. Aloise a sv. Václava. Tako akce, která představovala kompletní restaurátorský zásah, kdy odbornou firmou došlo k demontáží vitrají, obnově jejich olověné sítě, čištění skleněných tabulek či jejich případné výměně, doplnění sklomalby a obnově kované konstrukce oken a zpětné montáži, byla částkou 170 000,-Kč podpořena z Fondu Zlínského kraje, Sekce Kultura - Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu KUL03-19 pro rok 2019.

Za poskytnutou podporu mnohokráte děkujeme!