PODĚKOVÁNÍ

20.11.2022 11:28

 

Milí farníci, 

jak všichni vidíme, práce na výmalbě našeho kostelíčka se podařily. A teď je na místě poděkovat všem, kteří se na zdařilém průběhu podíleli. Děkujeme panu inženýru Petru Kolínkovi za zajištění prací souvisejících s výměnou elektroinstalace, obcím Návojná, Nedašov a Nedašova Lhota za obětavou pomoc s dovozem a odvozem lešení, za poskytnutí náhradních prostor pro sloužení mší svatých, ale vlastně za pomoc kdykoli to bylo potřeba. Panu Lukáši Káňovi patří díky za ozvučení mší svatých v náhradních prostorech v Nedašově a v Návojné. Vedení děkanátu, obci Nedašov a panu Josefu Naňákovi z Návojné děkujeme za zapůjčení lešení, což nám významně ušetřilo výdaje. Lešenáři panu Hlouškovi a jeho lidem patří díky za profesionální montáž a demontáž lešení, kdo je mohl vidět při práci, uznal, že to byli borci. Panu Josefu Šerému a Ladislavu Novákovi díky za zednické práce, Kamilu Janáčovi a jeho lidem za řemeslnou výmalbu a Petru Káňovi a jeho spolupracovníkům za umělecko-řemeslné práce. Děkujeme panu Aleši Naňákovi za koordinaci prací a zajišťovaní veškerých potřebných věci s nimi souvisejícími. Další poděkování patří panu Pavlu Matúšů za každodenní pomocnou ruku všem. Závěrem je potřeba vyslovit veliké díky všem obětavým dobrovolníkům, kteří pomáhali se zakrytím, přípravou prostor, i závěrečným úklidem. Bez vás by to také nešlo.

Ještě se nám nesešly všechny údaje pro platbu, takže v tuto chvíli nelze přednést finální vyúčtování, nicméně je možno říci, že díky podpoře každého z vás se tato náročná, ale nádherná práce podaří zafinancovat bez dluhů.

 

PÁN BŮH ZAPLAŤ VŠEM ZA MODLITBY, PODPORU A TRPĚLIVOST!