Pobyt pro biřmovance v Rajnochovicích - první termín - 3.11. až 5.11. 2017

26.09.2017 07:23

Připravuje se duchovní obnova pro biřmovance v Rajnochovicích. Jsou připravené 3 termíny, prosím, aby si biřmovanci jeden vybrali a na ten se přihlásili. První víkend bude od 3. 11. do 5. 11. přihlásit se můžete na stránkách:  https://mladez.ado.cz/www/event/detail/253?place=ARCHA

Centrum pro mládež bude biřmovance vždy informovat a vydá i potvrzení o účasti biřmovanců na obnově. Je to podmínka otce arcibiskupa k přijetí svátosti biřmování.