Pobyt pro biřmovance v Rajnochovicích - třetí termín26.01.2018 - 28.01.2018

02.10.2017 08:22

Přihlášení na třetí pobyt pro biřmovance z nedašovské farnosti: https://mladez.ado.cz/www/event/detail/226?place=PRISTAV