Pobyt pro biřmovance v Rajnochovicích - druhý termín 19.01.2018 až 21.01.2018

26.09.2017 07:28

Přihlášení na druhý pobyt v Rajnochovicích pro biřmovance z nedašovské farnosti:


https://mladez.ado.cz/www/event/detail/262?place=ARCHA