Oznamy ze 7. 4.

07.04.2019 19:17

 

5. neděle postní

 

  1. Dnes odpoledne v 15:00 hod. bude křížová cesta. Povedou jí manželé. Páteční křížovou cestu v 18:00 povedou otcové.
  2. Ve středu po večerní mši svaté zvu na setkání rodiče dětí, které se připravují na První svaté přijímání.
  3. Ve čtvrtek v 9:00 hod. bude mše svatá v domově v Návojné.
  4. Příští neděli je Květná neděle, přineste si „kočičky“.
  5. Svátost smíření před Velikonocemi bude v naší farnosti probíhat v pondělí 15. 4.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 2. skupině z Návojné, příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.