Oznamy ze 7. 10. 2018

08.10.2018 05:53

 

27. neděle v mezidobí

 

  1. Pán Bůh zaplať všem za modlitbu a pomoc při organizaci a průběhu slavnostního udělení svátosti biřmování. Biřmovancům přejeme, aby Duch svatý jim dával sílu a odvahu vydávat svědectví v každodenním životě, že Bůh je Láska.
  2. Říjen je měsíc zasvěcený Panně Marii růžencové. Zveme děti ve středu v 16.30 hod. k modlitbě svatého růžence.
  3. V sobotu 13. 10. zveme v 15.00 hod. na fatimskou pobožnost do Brumova.
  4. Příští neděli v 10.30 hod. bude sloužena svatohubertská mše svatá. Hlavním celebrantem mše svaté bude o. František Cinciala, farář z Vlachovic. Po mši svaté srdečně zveme na zvěřinový guláš do Kulturního domu v Nedašově.
  5. Pán Bůh zaplať Senior klubu Nedašov za dar na opravu schodů.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty. Příští týden bude uklízet 5. skupina z Nedašova.