Oznamy ze 7. 1. 2018

07.01.2018 16:29

 

1.     V pondělí ve 14.00 hod.bude mše svatá v DSS v Návojné.

2.     V pondělí po mši svaté bude odstrojování vánočních stromků a jesliček.

3.     Děkuji všem za krásný průběh svátků, za úklid, liturgii, různé dary. Zvlášť děkuji kostelníkům, ministrantům, sboru a varhaníkům, scholám za doprovod na mších, všem kdo zdobili a udržovali výzdobu, paní starostce a obci Nedašova Lhota za vánoční stromky do kostela.

4.     Ve středu bude setkání rodičů dětí, které se připravují k Prvnímu svatému přijímání.

5.     Pán Bůh zaplať za dary na kostel od členů živého růžence z Ned. Lhoty a členů živého růžence z Nedašova.

6.     V pátek po mši svaté bude setkání skupinky biřmovanců otce Marka.

7.     Příští neděli bude sbírka na elektřinu.

8.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden skupině z Nedašovy Lhoty.  Příští týden bude uklízet 2. skupina z Nedašova.