Oznamy ze 4. 8.

05.08.2019 06:18

 

18. neděle v mezidobí

Z Liturgického kalendáře:

v úterý Svátek Proměnění Páně;

ve čtvrtek Památka sv. Dominika, kněze;

v pátek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy;

v sobotu Svátek sv. Vavřince, mučedníka.

1. Příští neděli 11. srpna se budou konat ,,Tradiční dožínky“. V 10:00 hod. bude mše svatá s požehnáním a posvěcením dožínkového věnce, v 15:00 hod. vyjde krojovaný průvod od sochy sv. Antonína na obecní zahradu a v 16:00 hod. bude zahájení hlavního programu cimbálovou muzikou DOKOPY JAN s tanečním souborem DOKOPY JÁNEK z Vlachovic. V 17:00 hod. bude taneční zábava, při které bude hrát dechová hudba Brumovjanka. V případě nepříznivého počasí se oslavy na obecní zahradě nekonají. Mše svaté v tento den budou v 7:15 a v 10:00. Obě bude sloužit otec Petr Káňa.

2. V zákristii jsou připraveny přihlášky do Náboženství pro nastávající prvňáčky. Prosíme rodiče, aby je vyplněné odevzdali nejpozději do 28.8. Přihlášku do Náboženství si také můžete stáhnout ZDE.

3. Ve čtvrtek v 9:00 hod. bude mše sv. v Domově sociálních služeb Návojná.

4. Děkuji za dar na kostel od nejmenované osoby ve výši 2000 Kč.

5. Děkuji za úklid skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Nedašova.

 

Ohlášky: Příští sobotu v 11:00 hod. hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Ladislav Pacík z Brumova Bylnice a Eva Líňová z Návojné. Kdo by věděl o závažné překážce bránící v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.