Oznamy ze 4. 2. 2018

06.02.2018 14:56

 

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Památka sv. Agáty, panny a mučednice.

V úterý  Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

V sobotu Památka sv. Scholastiky, panny.

 

1.     V pondělí ve 14.00 bude mše svatá v DSS v Návojné. Udělíme i svátost pomazání nemocných.

2.     V pátek po mši bude setkání skupinky biřmovanců otce Marka.

3.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli na kostel.

4.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.