Oznamy ze 4. 11.

04.11.2018 19:48

 

31. neděle v mezidobí

Z Liturgického kalendáře:

V pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V sobotu Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

 1. Ve středu po mši svaté zvu na setkání manželská společenství.
 2. V pátek po mši svaté zvu na setkání animátory pro mládež.
 3. Ve čtvrtek 8. listopadu bude v Brumově v 8:30 hod. sloužena mše svatá za + kněze děkanátu Valašské Klobouky. Mši svatou slouží otec biskup Josef Nuzík. Jste srdečně zváni.
 4. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 3. skupina z Návojné.
 5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě tabla se zemřelými, na výzdobě kostela, na ozvučení hřbitova, varhaníkovi, muzikantům, všem, kteří vykonávali liturgickou službu, a ostatním, kteří přispěli svou službou k důstojnému průběhu dušiček.
 6. Srdečné Pán Bůh zaplať 50-níkům  za dar na kostel ve výši 2 500 Kč.
 7. Oznam pro biřmovance:
  Celkové vyúčtování z biřmování je k nahlédnutí v sakristii. Zůstal ještě přebytek peněz, činí to zhruba 200 Kč na jednoho biřmovance. Prosíme ty, kteří mají zájem o navrácení peněz, aby se dostavili po kterékoli nedělní mši svaté do sakristie, a to do konce listopadu. Peníze, které nebudou vráceny, budou požity na potřeby farnosti.
 8. Společenství vdov a vdovců srdečně zve na adventní duchovní obnovu na Svatém Hostýně, která se koná v době od 19. do 22. listopadu. Informační plakát je zveřejněn na nástěnce.
 9. Mládež Valašskoklobouckého děkanátu zve 16. listopadu mladé na GODZONE TOUR do Bratislavy. Z našeho děkanátu bude vypraven autobus. Více informací na nástěnce nebo u animátorů farnosti.
 10. Ve středu 14. listopadu od 15:00 hod. proběhne na faře zapisování úmyslů mší svatých na 1. pololetí roku 2019.
 11. V úterý 6. listopadu v 15:00 hod. bude pohřeb pana Aloise Holby z Nedašova. Prosme v modlitbě za našeho bratra: Odpočinutí věčné dej mu, Pane, …