Oznamy ze 3. 11.

04.11.2019 06:56

 

 31. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pondělí Památka sv. Karla Boromejského, biskupa;

v sobotu Svátek Posvěcení lateránské baziliky.

 

  1. Prožíváme dušičkový oktáv. Ve dnech od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  2. V zákristii je možnost zakoupit kalendáře příští rok, cena je 60 Kč.
  3. Adorační den v naší farnosti bude 28. listopadu.
  4. Děkujeme všem, kdo se zapojili do sbírky na jídlo pro chudé děti, která probíhala minulou neděli před kostelem. Sbírkou jsme zajistili jídlo na celý rok pro 79 dětí. Velké poděkování patří mládeži, za organizaci této sbírky.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kteří se svou službou podíleli na důstojném průběhu dušiček.
  6. Děkujeme za úklid kostela třetí skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Návojné.
  7. Zastupitelstvo obce Nedašov zve dnes 3. 11. do Kulturního domu všechny občany z farnosti na divadelní představení pohádky:                   O Terezce a Matějovi. Začátek v 15:30 hodin. Vstupné je dobrovolné.