Oznamy ze 17.9.2017

19.09.2017 21:26

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Památka sv. Ondřeje Kim Teagona, kněze, Pavla Chog Hasanga a druhů, mučedníků.

V sobotu Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

 

1.     V pátek začíná Triduum modliteb matek. V pátek při adoraci přede mší, v sobotu po mši svaté budou prosby a odprošení za chyby a hříchy, a v neděli ve 14.00 hod. budou chvály a zakončení slavnostním požehnáním.

 

2.     Prosím, aby po mši svaté zůstali na chvíli členové ekonomické a pastorační rady.

 

3.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 3. skupině z Návojné.   Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.

 

4.     Srdečné Pán Bůh zaplať všem, kdo v minulém týdnu přispěli na malování kostela.

 

5.     Začínají setkání biřmovanců, kontaktujte se s vedoucími skupinek. Skupinka o. Marka bude mít setkání v pátek 22. 9. po mši svaté.

 

6.     V sobotu 23. 9. 2017 v 11.00 hod. v kostele sv. Václava v Brumově chtějí uzavřít sňatek Josef Mišo,  Nedašov 241, a Romana Měříčková, Brumov-Bylnice, Na Poříčí 392. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

 

7.     V sobotu 23. 9. 2017 v 11.00 hod. v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích na Moravě chtějí uzavřít sňatek Milan Balódy, z Hranic na Moravě, a Veronika Vaculíková,  Nedašov č. 366. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.