Farní oznamy ze 17. 6.

17.06.2018 20:16

 

11. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář:    Ve čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

                                V neděli Slavnost Narození Jana Křtitele

 1. V pondělí po mši svaté bude setkání maminek a babiček, které se modlí za svoje děti a vnuky.
 2. Ve středu bude mše svatá ráno v 7.00 hod.
 3. V pátek po mši svaté bude setkání všech biřmovanců.
 4. Od pátku 22. 6. do neděle 24. 6. zveme k modlitbě u příležitosti TRIDUA. V pátek a v sobotu po mši svaté budou prosby za odpuštění a v neděli ve 14. 00 hod. chvály a díky za dary a milosti udělené našim rodinám.
 5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Nedašovy Lhoty.
 6. Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.
 7. Příští týden bude sbírka na potřeby farnosti.
 8. Máme několik volných úmyslů, zapsat si je můžete v zákristii.
 9. V neděli 1. července odpoledne v 15.00 hod. bude farní odpoledne. Zveme všechny farníky. Ty, kteří se chtějí zapojit do organizování farního dne, zveme ve čtvrtek po mši na faru.
 10. Ve čtvrtek 21.6. je naplánován táborák, hry a soutěže pro děti z roč. 1 až 6 za účastnění se v aktivitách květnových v rámci Náboženství. Více informací v pondělí ve škole u p. katechetek.
 11. V sobotu 23. 6. v 10.00 hod. chtějí v našem kostele uzavřít církevní sňatek Michal Zvonek, Lačnov, a Marcela Fojtíková, Brumov-Bylnice. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, ať ji nahlásí na faře.
 12. Tento týden máme dva pohřby:     V pondělí ve 14.30 p. Karel Miklas z Nedašovy Lhoty 33. 

                                                         V pátek 14.30 p. Rostislav Matúšů z Návojné 148.