Oznamy ze 17. 3.

17.03.2019 14:15

 

2. neděle postní

Z liturgického kalendáře:

V úterý Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie

 

  1. Dnes odpoledne vás zveme na křížovou cestu ve 15:00 hod. Příští neděli křížovou cestu vede mládež, především ta, která loni přistoupila ke svátosti biřmování.
  2. V úterý na Slavnost sv. Josefa budou mše svaté ráno v 7:00 hod. a večer v 17:15 hod.
  3. Ve středu po večerní mši svaté zvu na setkání rodiče dětí, které se připravují na První svaté přijímání. Tentokrát se sebou vezměte i děti, budou se měřit na velikost obleků.
  4. V pátek půl hodiny přede mší svatou jste zváni na křížovou cestu, kterou budou vést vdovy. Vdovy ať se sebou vezmou texty křížové cesty.
  5. V pátek po večerní mši svaté bude setkání všech ministrantů.
  6. Na setkání ekonomické i pastorační rady byl odsouhlasen záměr úpravy části farní zahrady pro potřeby farnosti a farních aktivit. Schváleny byly terénní úpravy, zpevnění ploch, zbudování dostatečně velkého altánu a další související práce. V současné době bylo přistoupeno k projekční přípravě a ke schvalovacímu procesu na úřadech.
  7. V sobotu 27. dubna se uskuteční v Praze Pochod pro život. Můžete se přihlašovat na internetových stránkách https://pochodprozivot.cz. vYPRAVENÝ VLAK NA POCHOD STAVÍ I V NÁVOJNÉ.
  8. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.