Oznamy ze 17. 2.

17.02.2019 19:26

 

6. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

V pátek Svátek Stolce sv. Petra, apoštola.

V sobotu Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.

  1. Ve středu po večerní mši svaté zvu na setkání rodiče dětí, které se připravují na První svaté přijímání.
  2. V sobotu 9. března proběhne v naší farnosti duchovní obnova. Jsou zváni především manželé a snoubenci, ale také všichni, kteří mají zájem. Tématy duchovní obnovy jsou odpouštění, smíření a falešné představy Boha. Bližší informace na plakátku ve vývěsce nebo na webových stránkách farnosti.
  3. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 4. skupina z Návojné.
  4. Příští týden bude sbírka Haléř svatého Petra.