Oznamy ze 17. 11.

18.11.2019 15:33

 

33. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

ve  čtvrtek Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;

v pátek sv. Cecílie, panny a mučednice;

v neděli Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. V tento den se bude konat na hrubé mši sv. před vystavenou Nejsvětější Svátostí obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

  1. V úterý 19. listopadu od 15:00 hod. proběhne na faře zapisování úmyslů na první pololetí roku 2020.
  2. První svaté přijímání v naší farnosti bude v neděli 10. května 2020.
  3. Centrum pro rodinu ve Valašských Kloboukách srdečně zve manželské páry na kurz Manželské večery, bližší informace naleznete ve vývěsní skříňce. Rovněž je zde umístěn plakát pro zájemce o kurz efektivního rodičovství.
  4. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet čtvrtá skupina z Nedašova.

Ohlášky: V sobotu 23. listopadu v 10:30 hod. hodlají uzavřít  v našem kostele svátost manželství Josef Macháč z Ned. Lhoty a Vendula Pagáčová z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření tohoto manželství, ať to oznámí na faře.