Oznamy ze 14. 4.

14.04.2019 12:11

 

Květná neděle

 • Dnes odpoledne ve 14:30 hod. bude hraná křížová cesta. Prosím, přineste do kostela postní kasičky.  Křížová cesta na Velký pátek začne ve 14:30 hod.
 • Velikonoční zpověď v naší farnosti bude zítra od 9:00 do 12:00 hod. a odpoledne od 13:30 do 17:00 hod.
 • V pondělí a v úterý budou mše svaté ráno v 7:00 hod.
 • V úterý v 16:00 hod. bude v našem kostele generální úklid.
 • Obřady Velikonočního Tridua začnou na Zelený čtvrtek v 18:00, na Velký pátek v 18:00 a na Bílou sobotu v 19:00 hod. U hrobu Pana Ježíše bude sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě. Příští neděli bude sbírka na Kněžský seminář Olomoucké arcidiecéze.
 • K bdění u Božího hrobu se prosím napište na připravený papír pod kůrem.
 • Na Bílou sobotu budou svěceny pokrmy, a to ve 12:00 hod.
 • Zkoušky pro ministranty budou probíhat na Zelený čtvrtek, Velký pátek i Bílou sobotu vždy v 10:00 hod.
 • Pro děti, které se zapojily do postní aktivity, jsou pod kůrem a u bočního vchodu připravené soutěžní archy. Vyplněné je přineste do kostela na Velikonoční pondělí.
 • V Pondělí velikonoční budou mše svaté jako v neděli a 28. dubna, na svátek Božího milosrdenství, budou mše svaté v 7:15, 9:00 a 15:00 hod.
 • Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulý týden přispěli na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať také členům Živého růžence z Ned. Lhoty za dar na potřeby kostela ve výši 2.000 Kč a nejmenované osobě za dar 2.000 Kč.
 • Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Nedašovy Lhoty, příští týden bude uklízet 4. skupina z Nedašova.