Oznamy ze 14. 10.

15.10.2018 05:48

28. neděle v mezidobí

Z Liturgického kalendáře:

V pondělí Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Ve středu Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Ve čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty.

  1. Říjen je měsíc zasvěcený Panně Marii růžencové. Zveme děti ve středu v 16.30 hod. k modlitbě svatého růžence.
  2. Příští neděle je věnovaná modlitbě za misie, proto bude sbírka určená na podporu misií.
  3. Pod kúrem je možné zakoupit si misijní kalendář na příští rok. Doporučená cena je 100 Kč. Výtěžek jde na misie.
  4. Ve středu po mši svaté zvu na setkání všechny akolyty a lektory naší farnosti.
  5. V pátek po mši svaté bude setkání ministrantů.
  6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela 5. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.