Oznamy ze 14. 1. 2018

15.01.2018 06:27

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve středu Památka sv. Antonína, opata.

Ve čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

 

1.     Srdečné Pán Bůh zaplať za dar na kostel.

2.     Děkuji všem, kteří se zapojili do brigády u kostela při ořezávání stromů.

3.     Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela minulý týden 2. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.

4.     V sobotu 20. 1. 2018 v 11.00 hod. v našem kostele chtějí uzavřít sňatek Miroslav Bartoška, Návojná 46, a Barbora Ryšková, Zlín Lhotka 11. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila sňatku, ať ji nahlásí na faře.

5.     Máme ještě volné lístky na farní ples, zakoupit si je můžete na tel. na čísle 605035505. Peníze z plesu půjdou na opravu schodů u kostela.

6.     Centrum pro rodinu opět vypraví autobusy na hromniční pouť matek do Šternberka, která se koná v sobotu 3. února 2018. Cena je 250 Kč. Přihlašovat se můžete do 26. ledna u paní Matúšů.