Oznamy z 9. 9. 2018

09.09.2018 20:27

 

23. neděle v mezidobí

 

Liturgický kalendář:

                        Ve středu Památka Jména Panny Marie

                        Ve čtvrtek  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.

                        V pátek  Svátek Povýšení svatého Kříže.

                        V sobotu  Památka Panny Marie Bolestné.

  1. Ve čtvrtek bude mše svatá ráno v 7.00 hod, odpoledne v 16.00 hod. Vás zveme na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  2. V pátek 14. září po mši svaté bude nácvik biřmovanců. Účast povinná. Prosím biřmovance, aby na nácvik přinesli domluvenou částku peněz.
  3. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří minulou neděli přispěli do sbírky na opravu schodů.
  4. Tento týden začíná ve škole pro třeťáky výuka náboženství.
  5. Děkuji za úklid kostela minulý týden 4. skupině z Návojné. Příští týden bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  6. Otec arcibiskup Vás všechny srdečně zve v sobotu 22. září od 15.00 hod. na Velehrad na pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání.  Odjezd autobusů bude ve 13.00 hod. Zájemci se můžou přihlásit v sákristii.

Ohlášky:

V sobotu 15. září ve 12.00 hod. hodlají uzavřít v Nedašově církevní sňatek  Luděk Hrabal z Břestu a Marie Pacíková z Ned. Lhoty. Kdo by věděl o nějaké závažné překážce, která by bránila k pravoplatnému  uzavření manželství,  ať ji nahlásí na faře.