Oznamy z 9. 6.

09.06.2019 19:44

 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

Z Liturgického kalendáře:

pondělí Památka Panny Marie, Matky církve;

úterý Památka sv. Barnabáše, apoštola;

čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;

neděle Slavnost Nejsvětější Trojice.

 

  1. Ve čtvrtek 13.6. bude mše svatá ráno 7: 00, odpoledne v 16:00 hod. jste zváni na fatimskou pobožnost do Brumova.
  2. Příští neděli na Slavnost Nejsvětější Trojice bude mše svatá ráno v 7:15 v kostele a v 10:00 jste zváni na poutní mši svatou u kapličky v Návojné.
  3. Zapisování úmyslů mší svatých na druhé pololetí bude probíhat v úterý 11.6. od 16:00 na faře.
  4. Děkujeme za dar na kostel od 55-níků ve výši 500 korun.
  5. Pán Bůh zaplať za úklid kostela 1. skupině z Nedašova, příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.
  6. V zákristii je možnost vyzvednout DVD a fotky z prvního svatého přijímání.
  7. Děkujeme za dar na kostel rodině Nevrlkové ve výši 2000 Kč.
  8. Mše svaté budou v červenci a srpnu ve středu vždy v 7:00.