Oznamy z 9. 12.

09.12.2018 19:18

 

2. adventní neděle

 

Z Liturgického kalendáře:

Ve čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice.

V pátek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

  1. Dnes odpoledne v 15.00 hod. zveme děti a rodiče na přátelské setkání s Mikulášem do našeho kostela.
  2. Rorátní mše svaté v naší farnosti budou ve středu ráno v 6.30 hod. a v sobotu ráno v 7.00 hod. V sobotu ráno po rorátní mši svaté jsou všechny děti zvané na snídani na faru.
  3. Vánoční svátost smíření v naší farnosti bude v pondělí 17. prosince dopoledne od 9: 00 do 12: 00 hod. a odpoledne od 13: 30 do 17: 00 hod.
  4. Ve čtvrtek bude mše svatá ráno v 7:00 hod. Odpoledne jste zváni na fatickou pobožnost do Brumova.
  5. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet 3. skupina z Nedašova.
  6. V zákristii máme různé druhy kalendářů na příští rok. Také máme vánoční oplatky.
  7. Arcibiskupství olomoucké pověřuje pana Josefa Švacha k podávání svatého přijímání.