Oznamy z 8. 9.

09.09.2019 06:48

 

 23. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pátek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve;

ve čtvrtek Památka Jména Panny Marie;

v sobotu Svátek Povýšení svatého Kříže.

 

  1. Pouť na Svatý Hostýn se uskuteční 11. září. Odjezd bude v 7:00 hod.od točny v Ned. Lhotě.
  2. Ve čtvrtek v 9:00 hod. bude sloužena mše sv. v Domově sociálních služeb v Návojné.
  3. V pátek bude sloužena mše sv. ráno v 7:00 hod., odpoledne jste srdečně zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova v 16:00 hod.
  4. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.
  5. Děkujeme za úklid kostela první skupině z Návojné, příští sobotu bude uklízet skupina z Ned. Lhoty.
  6. Děkujeme za dar na kostel nejmenované osobě ve výši 2000 Kč.

Ohlášky:

V sobotu dne 14. 9. v 10:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Pavel Šerý z Nedašova a Petra Šerá z Brumova Bylnice.

V sobotu dne 21. 9. v 10:30 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Karel Januška z Újezda a Michaela Šerá z Brumova Bylnice.

V sobotu dne 21. 9. v 12:00 hod. hodlají uzavřít v Kostele Narození Panny Marie v Omšenie církevní sňatek Tomáš Kvočka z Omšenie a Marie Bůbelová z Ned. Lhoty.

 Kdo by věděl o závažné překážce, která brání uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.