Oznamy z 8. 4.

08.04.2018 12:10

 

Neděle Božího milosrdenství

 

Liturgický kalendář:

           V pondělí Slavnost Zvěstování Páně

1.     Dnes odpoledne máme mši svatou ještě v 15.00 hod k Božímu milosrdenství.

2.     V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá jen večer v 18.30 hod. Po mši svaté bude v kostele setkaní maminek a babiček, které se modlí za své děti a vnuky.

3.     V úterý a ve středu budou mše svaté večer v 18.45 hod.

4.     V pátek 13. 4. bude mše svatá ráno v 7.00 hod., odpoledne v 16.00 hod. zveme na fatimskou pobožnost do Brumova

            5.     Děkuji za úklid kostela minulý týden 1. skupině z Nedašova. Příští týden bude uklízet 1. skupina z Návojné.

            6.     Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří svými finančními dary přispěli na potřeby kostela a Boží hrob v Jeruzalémě.

7.     V sobotu 14. 4. se v naší farnosti budou konat Godzone misie. Téma hledání povolání a životní cesty. Bližší informace jsou na nástěnce a internetové stránce. Povinnost zúčastnit se mají zvláště biřmovanci.

8.     Ti, kteří se nahlásili na pouť do Polska po stopách papeže sv. Jana Pavla II., prosím, aby v zákristii nahlásili tento týden rodné číslo a číslo občanek a zaplatili cenu za pouť ve výši 4500 Kč.

            9.     Příští neděli je sbírka na pomoc obnovy domovů obyvatel Středního a Blízkého východu.