Oznamy z 8. 3.

09.03.2020 06:20

 

2. neděle postní

 

 

1. Dnes odpoledne v 15:00 hod jste zváni na křížovou cestu, kterou povedou vdovy.

2. Ve středu po večerní mši svaté se uskuteční modlitební setkání, které se modlí za naši farnost a kněze.

3. V pátek bude sloužena mše svatá ráno v 7:00 hod. Odpoledne v 16:00 hod. jste zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.

4. Pán Bůh zaplať nejmenované osobě a nejmenované rodině za dar na kostel.

5. Příští neděli bude sbírka na potřeby farnosti.

6. Srdečné Pán Bůh zaplať za úklid skupině z Ned. Lhoty. Příští týden bude uklízet čtvrtá skupina z Nedašova.