Oznamy z 8. 12.

09.12.2019 18:48

 

2. neděle adventní

 

Z Liturgického kalendáře:

v úterý Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU – tento den je doporučený svátek, věřící by se měli účastnit mše svaté;

v pátek Památka sv. Lucie, panny a mučednice;

v sobotu Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

 

  1. V neděli odpoledne v 15:00 hod. přijšel za našimi dětmi sv. Mikuláš, foto z jeho návštěvy a pohoštění rodičů u kostela si můžete prohlédnout ZDE.
  2. Během adventní doby budou rorátní mše sv. ve středu v 6:30 hod. a v sobotu v 7:00 hod. Ve středu po rorátní mši sv. jsou děti srdečně zvány na faru ke společné snídani.
  3. V pátek bude mše sv. ráno v 7:00 hod., odpoledne v 16:00 hod. jste zváni na Fatimskou pobožnost do Brumova.
  4. V neděli 15. prosince v 15:00 hod. bude v kulturním domě v Nedašově zkouška na ,,ŽIVÝ BETLÉM“. Prosíme všechny, kteří účinkovali minulá léta, ale i nové zájemce a hlavně zpěváky.
  5. Svátost smíření bude v našem kostele 16. prosince.
  6. Ještě jsou volné úmysly na první pololetí roku 2020.
  7. Děkujeme za dar na elektřinu členům živého růžence z Nedašova, také za dar na kostel nejmenované osobě a nejmenované rodině z Návojné.
  8. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří minulý týden přispěli do sbírky na elektřinu.
  9. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet pátá skupina z Nedašova.