Oznamy z 6. 10.

06.10.2019 20:58

 

27. neděle v mezidobí

 

Z Liturgického kalendáře:

v pondělí Památka Panny Marie Růžencové;

v pátek Památka sv. Jana XXIII, papeže.

  1. Srdečně zveme děti ke společné modlitbě svatého růžence, vždy ve středu v 16:30 hod.
  2. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet druhá skupina z Nedašova.

Ohlášky:

V sobotu 12. 10. 2019 hodlají uzavřít církevní sňatek v kostele sv. Michaela archanděla ve Vlachovicích David Matušinec z Lidečka a Alena Miklasová z Nedašova.

V sobotu 19. 10. 2019 v 11:00 hod. hodlají uzavřít církevní sňatek v našem kostele Filip Čech bydlící ve Zlíně a Vlasta Šenkeříková bydlící ve Zlíně.

Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila  uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře.

 

Z rozhodnutí České biskupské konference dnes probíhá sčítání návštěvníků bohoslužeb. Prosíme, abyste rozdané lístky označili také za své děti, a po skončení bohoslužby je odevzdali do připravené krabice. Lístky se označují natrhnutím příslušného údaje, tedy označení desetiletí + jednotlivé roky, dále se označuje údaj pohlaví a zda je dotyčná osoba výdělečně činná. Každý by vlastně měl mít po označení lístek se čtyřmi natrženými údaji. Za označení a odevzdání lístku děkujeme.