Oznamy z 6. 1.

06.01.2019 15:20

 

Slavnost Zjevení Páně

 

Příští neděli je Svátek Křtu Páně, končí doba vánoční

  1. Děkuji tříkrálovým koledníkům a vedoucím skupinek a také Vám všem, kteří jste je přijali a svými dary přispěli na charitu.
  2. V pondělí 7. ledna po mši svaté bude setkání maminek a babiček, které se modlí za své děti a vnuky.
  3. Ve středu 9. ledna po mši svaté zvu členy ekonomické rady na setkání na faře.
  4. Ve čtvrtek 10. ledna v 9:00 hod. bude mše svatá v DSS v Návojné.
  5. Pán Bůh zaplať za dar na kostel od členů Živého růžence z Nedašova ve výši 4 000 Kč.
  6. Pán Bůh zaplať za úklid kostela 4. skupině z Nedašova.  Příští týden bude uklízet 2. skupina z Návojné.
  7. V sobotu 12. ledna v 18:00 hod. srdečně zveme na koncert pop gospelové skupiny GOOD WORK. Doporučené vstupné je 100 Kč za dospělého. Plakát si můžete prohlédnout ZDE.